slo | ger
MOLI IN DELAJ

   

Benediktinski priorat Sv. Cirila in Metoda Maribor


Prior Administ.:
Em.Nadopat P. Edmund Wagenhofer OSB
Opatpreses Slovanske benediktinske kongregacije
(Nadopatija St. Peter, Salzburg, Avstrija)

Subprior:
P. Modest Merkač OSB
(Priorat Maribor)

Kandidat: Milan Kuzminać (Sremska Mitrovica, Srbija)

                      
 
 

Pot v meniško življenje / Kandidat / Interesent

Če pride kdo, ki bi rad vstopil v samostan kot menih, mu skupnost to željo, ki naj bi bila tudi želja Božja, ne more takoj odobriti. Z veliko pozornostjo in pametjo mora kandidat sam preveriti, če je res na pravi poti. Pa tudi samostanska skupnost mora preveriti, če je nov sobrat res od Boga poklican v njihovo sredo in če je primeren za samostansko življeneje. Prvi čas življenja v samostanu imenujemo Postolat. Kandidat spoznava skupnost, red in njena pravila življenja. Tudi skupnost poizkuša bolje spoznati Postulanta, da lahko potem odloči, če bo sprejet v Novicijat.

Novicijat traja eno leto in se začne z obredom oblačenja. Kandidatu se preda meniška obleka. Tako je novi sobrat popolnoma vključen v življenje samostana, njegovih pravil in reda. Uči se življenja v samostanu. Ob strani mu ta čas stoji Novicijatmajster. Vso to leto ostane Novinec v samostanu in dobiva pouk iz različnih tem (Pravila; Zgodovina reda; Duhovnost; Duhovno življnje; Molitev; Hišni red; …), ki so usklajenje z predznanjem in potrebami.

Po končanju Novicijata se Kandidat lahko odloči za naslednji korak, začasne zaobljube na dobo treh let. Tej dobi obljubi mlad sobrat stanovitnost, samostansko življenje in pokorščino po pravilih Sv. Benedikta. V tem času se lahko nadaljuje izobrazba tudi izven samostana (Teološki študij, izšolanje ali študij kakšnega poklica, …).

Po teh treh letih se lahko sobrat odloči, ali bo nadaljeval to pot za vse življenje in bo podal Večne zaobljube ali pa bo samostan zapustil. Sprejem Včnih zaobljub sobrat zaprosi predstojnika in Kapitelj samostana. Kapitelj, zbor vseh menihov z Večnimi zaobljubami, na svojem zasedanju odloči s tajnim glasovanjem ali se temu sobratu podelijo Večne zaobljube. Po sprejemu Večnih zaobljub dobi menih svoj stalni sedež v Kapitlju in s tem tudi soodgovornost za skupnost in samostan.

Ali bo nek menih tudi postal duhovnik je odvisno od njegove poklicanosti, ki jo je prejel od Boga. Znotraj skupnosti med duhovniki in brati ni nobenih razlik.

Če misliš, da so te ti stavki nagovorili in da te vabi benediktinska duhovnost in življenje se brez strahu javi v našem samostanu in pogovorili se bomo o vseh tvojih željah za tvojo pot k nebeškemu Očetu. Kot brat ali duhovnik, vsekakor pa kot benediktinski menih. Prisrčno vabljen! Veseli te bomo!

Pot v meniško življenje / Kandidat / Interesent

Če misliš, da so te ti stavki nagovorili in da te vabi benediktinska duhovnost in življenje se brez strahu javi v našem samostanu in pogovorili se bomo o vseh tvojih željah za tvojo pot k nebeškemu Očetu. Kot brat ali duhovnik, vsekakor pa kot benediktinski menih. Prisrčno vabljen! Veseli te bomo!
© 2009 Benediktinski priorat Maribor
design: Conectivia