slo | gerORA ET LABORA
   

Benediktinski priorat Sv. Cirila in Metoda Maribor

Benediktinski priorat Maribor, sedaj Benediktinski priorat Sv. Cirila in Metoda Maribor, je bil leta 2009 ponovno odprt potem, ko je bil po letu 1938, ko je bil ustanovljen, dvakrat razlaščen (najprej nacionalsocijalisti in nato komunisti). Majhna skupnost, obstoječa iz enega slovenskega in dveh avstrijskih Benediktincev, želi kot edini benediktinski samostan v Sloveniji ponovno oživiti benediktinsko tradicijo, ki gradi na besedah Jezusa: „Kjer so dva ali trije zbrani v mojem imenu tam sem jaz med njimi“. To krščansko sporočilo naj bi bilo živeto, še posebej v medsebojnih odnosih, v obhajanju svete liturgije in pri srečevanju z gosti. V zedinjeni Evropi želi biti priorat tudi središče za spravo in nemoteno sobivanje med različnimi narodnimi skupinami. V moderni formi naj bi benediktinska spiritualnost bila povezana z delom. Geslo „Ora et labora“ pa naj bi bil moto za življenski ritem v današnjem preobremenjenem svetu.

© 2009 Benediktinski priorat Maribor
design: Conectivia